Matte-arkitekterna (alla åldrar – från 5 år)

Matematik och teknik, 2 timmar
Vårterminen 2018 är nu fullbokad

Som arkitekt kan man designa det mesta. För att klara detta krävs en del matematik. Vi arbetar bland annat med materialet 4dFrame. Temat är anpassat efter ålder.

För de yngsta (ca 5-åringar till åk 1)
Här tittar vi på snöflingors unika symmetri. Barnen gör sina egna snöstjärnor där det ges utrymme att uttrycka sin fantasi, bekanta sig med geometriska figurer och symmetri samt uppleva dess estetiska värden.

Åk 2-4
Här använder vi vår fantasi samt vår kunskap om geometri och symmetri för att skapa figurer med rymd och djup, d v s tredimensionella figurer. Byggnader, djur och farkoster är exempel på vad vi kan konstruera.

Åk 5 och uppåt
Här använder vi vår kreativa förmåga samt vår kunskap om geometri och symmetri för att skapa stabila tredimensionella konstruktioner. Vi bygger enligt tekniska principer och använder kugghjul, axlar osv.

4dframe

Kontakta oss

info@umevatoriet.se

090-718020