LEGO WeDo (Åk. 1 – 3)

Teknik och programmering, 1,5 timme. Max 20 elever.
OBS! Höstterminen 2017 är nu fullbokad.

Efter en kort introduktion där vi går genom grunderna för blockprogrammering får eleverna bygga LEGO-robotar som de sedan programmerar. Vi övar på datalogiskt tänkande, problemlösning och samarbetsförmåga.

Kontakta oss

090-718020
info@umevatoriet.se