Skola

Umevatoriet är under utveckling under hösten 2019. Vi kommer att öppna igen under namnet Curiosum. Vår nya verksamhet öppnar under våren 2020 på Konstnärligt campus vid Umeälven.


Kontakta oss

info@umevatoriet.se

090-718020